آخرین نسخه پلاگین lifterLMs‌ بهینه شده برای فارسی را به صورت رایگان دانلود کنید

این پلاگین چه مزایایی دارد؟

1. به صورت کامل فارسی‌سازی شده است

2. واحد پولی تومان به آن اضافه شده است

3. قالب ایمیل‌های ارسالی اصلاح و برای وب فارسی مناسب شده است.

4. امکان ارسال زمان‌بندی شده بر اساس دقیقه و ثانیه فراهم شده است.


برای دریافت این پلاگین به صورت رایگان کافی است فرم زیر را تکمیل کنید.