ارسال هدایا به ایمیل شما

سلام دوست گرامی

مواردی که قول داده بودیم حداکثر تا 5 دقیقه دیگر به ایمیل شما ارسال می‌شود.

لطفاً این مراحل را انجام دهید

به ایمیل خود مراجعه کنید، ایمیل ارسال شده از ما را پیدا کنید، شاید در پوشه اسپم باشد، آن را به پوشه اصلی منتقل کنید.

ورود به Gmail
ورود به Yahoo

اگر ایمیل ما را ندیدید حتماً ویدیو زیر را ببنید. با این روش ایمیل‌های ارسالی ما را از دست نمی‌دهید!