نحوه ثبت سفارش محصولات

در این صفحه فرآیند ثبت سفارش از سایت خود را آموزش دهید. یک ویدیوی یک دقیقه‌ای می‌تواند به مخاطب کمک زیادی بکند. فرض را بر این نگیرید که همه افراد استفاده از سایت و فرآیند سفارش از سایت را می‌دانند.